Waarom suppleren?

Waarom suppleren met vitamines, mineralen en spoorelementen?

Alles in ons leven draait om balans. Ons lichaam is voortdurend aan het werk om in balans te zijn of te komen. Onze stofwisseling is daarbij van groot belang. Het heeft daarvoor 15 vitaminen, 10 mineralen en 80 spoorelementen nodig. Als de vitaminen en mineralen in de stofwisseling zijn opgebruikt ontstaat er automatisch een tekort en dus moeten we zorgdragen voor een voortdurende aanvulling.

Voeding, gezonde voeding die de juiste hoeveelheden vitaminen, mineralen en spoorelementen bevat is dus van groot belang. Wat je niet eet, komt het lichaam tekort en wat je wel eet dient van een belang te zijn om tekorten aan te vullen.

In 2008 is het laatste onderzoek gedaan naar voedingsstoffen in onze voeding bij de Universiteit van Wageningen. Dit onderzoek liet duidelijk zien dat de kwaliteit van onze andijvie, bloemkool en wortelen flink achteruit was gelopen. De aanwezigheid van vitaminen en mineralen in de vollegrondsgroenten was fors teruggelopen, soms zelfs met meer dan 50 %.

Helaas is er sindsdien geen onderzoek meer gedaan naar de kwaliteit van onze voedingsmiddelen, maar we weten sindsdien wel wat redenen voor de teruggang waren. De intensieve landbouw met het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen evenals het te vroeg oogsten leidden tot een teruggang in de voedingskwaliteit. Dit is sinds 2008 niet verandert, eerder geïntensiveerd. Zo verandert voeding al snel in vulling.

Basissuppletie met een Multi vitaminen en mineralen is dus gezien het bovenstaande geen overbodige luxe. In de huidige Multi-samenstellingen vinden we gemiddeld 25 % van onze dagelijkse behoefte. Door dagelijks te suppleren ondervangen we al heel wat klachten die kunnen ontstaan uit tekorten.

Advies nodig? Maak een afspraak via: info@reijutai.nl

Scroll naar boven