Zakelijk

Ook voor bedrijven; een ketting is zo sterk als de zwakste schakel

Systemen werken het best wanneer er effectief samengewerkt wordt en individuen zich bewust zijn van de plek die zij in het grotere geheel innemen. Een ketting is immers zo sterk als de zwakste schakel. 

Door in te zetten op het versterken van deze schakel(s) wordt de verbinding krachtiger, voorkomt of verkort u ziekteverzuim en vergroot u de effectiviteit en flexibiliteit binnen uw organisatie.

Denk hierbij ook aan uw zieke werknemer/werkneemster. NEI helpt inzicht te krijgen in de ziekte (de zwakste schakel) en bespoedigt het herstel of geeft u inzicht in de zwakke schakels in de communicatie. Er kan op individuele aspecten worden ingezet om meer helderheid en dynamiek te creëren, maar zeker ook in de groepssfeer.

Inzicht in de dynamiek

Bent u binnen uw organisatie op zoek naar meer beweeglijkheid en dynamiek? Mijn werkwijze is ook geschikt om negatieve patronen binnen (kleine) groepen of van een individuele medewerker inzichtelijk te maken.

Ook om stressfactoren te verlagen is de holistische kijk een zeer goede gebleken op persoonlijk of organisatievlak. Stressfactoren zijn blokkades op de werkvloer en voor individuen op deze werkvloer. Communicatielijnen en communicatiesfeer kunnen een stressfactor zijn maar ook een katalysator tot een gezondere werksfeer. Je veilig voelen op je werkplek hoort daar zeker ook bij. Een overzichtelijk takenpakket en een opgeruimde sfeer werken vervolgens als bevorderende en duurzame factoren. Daaropvolgend is een dynamische sfeer belangrijk om focus en beweeglijkheid te kunnen blijven garanderen.

Systemen werken het best wanneer er effectief samengewerkt en gecommuniceerd wordt en individuen zich bewust zijn van de plek die zij in het grotere geheel innemen.

Een ketting is immers zo sterk als de zwakste schakel. Door in te zetten op het versterken van deze schakel(s) wordt de verbinding krachtiger en vergroot u de effectiviteit en flexibiliteit binnen uw organisatie.

Ziekteverzuim neemt almaar toe en dat brengt kosten met zich mee. Naast natuurlijk de spanning en frustratie bij u als werkgever en de directe collega’s. 

De westerse samenleving vraagt veel van ons als mens. Werkbelasting, gezondheid, sport, ontspanning, sociale inzet, mantelzorg, slechte gezondheid, moeilijke prive omstandigheden, rouw. De druk op al deze levensfacetten leiden steeds vaker naar overspanning, burn-out of depressie. 

Door holistisch en individueel in te zetten op de werknemer kan de non-actieve periode sterk worden verkort en krijgt de werknemer tools mee om te voorkomen dat het nog eens gebeurt. 

Deze tools kunnen zich laten zien in:

  • een aangepast voedingsplan om de weerstand te vergroten
  • de inzet van suppletie of homeopathie om bestaande tekorten op te vangen (Integra)
  • mindset veranderingen om anders met stress te leren omgaan (NEI-Mindfullness Meditatie)
  • ontspanning (Reiki-Mindfullness Meditatie) 

Met als direct gevolg pijnreducering, bloeddrukverlaging, focusverbetering en stimulering van het parasympatisch zenuwstelsel.

Reiki voor bedrijven

De stoelmassage is op kantoor zeer populair. En terecht, want personeel dat niet vol in beweging is, is niet productief. Personeel dat geen welbevinden ervaart, werkt niet vanuit passie en naar vol vermogen. 

Ongemerkt zijn we gewend geraakt aan de gevoelens van onbehagen op het werk. De stijfheid in nek en schouders na lange tijd intensief naar een computerscherm te staren. De stijve rug van het vele zitten en vergaderen. De opgebouwde spanning in lijf en ledematen als gesprekken niet gaan zoals voorzien of potentiële klanten wel of niet over de drempel van je bedrijf gehaald kunnen worden.

Wetenschappelijk onderzoek naar Reiki bevestigt de stijging van Immunoglobuline A (IgA) in het speeksel en daling van cortisolwaarden, systolische bloeddruk en angst.

Gedurende de behandeling ontstaat  er een verhoogde huidtemperatuur en verlaagde de elektromyogram (EMG). Daarnaast activeert Reiki het parasympathische zenuwstelsel.

Niets productiever en positiever dan personeel dat vanuit enthousiasme en welbevinden het bedrijf kan vertegenwoordigen en vanuit eigen welbevinden de toegewezen taken kan verrichten. Een op locatie toegepaste REIKI-BEHANDELING is dan een geweldige wijze om je personeel (en natuurlijk jezelf) in optimale conditie te houden!

Traumaverwerking/angstreductie

FET is bedoeld om mensen van hun trauma en angsten af te helpen die zij onder andere op de werkvloer hebben opgelopen, voorbeelden hiervan zijn onder andere een bedrijfsongeval, een overval of overlijden. Deze emotionele therapie kan ook voor andere angsten worden gebruikt.

De FET biedt een oplossing voor deze stress door de afbouw van de emotionele lading of spanning. De herinnering blijft, maar de emotionele lading verdwijnt.

Recensie

Het contact met Marie-José ontstond in een periode waarin ik als beginnend directeur terecht kwam op een school waar al vele jaren een sterke familiecultuur heerste. Mijn voorganger had geprobeerd dit te doorbreken, dit had echter tot gevolg gehad dat de afstand tussen team en management was vergroot en iedereen in subgroepen hun eigen koers vaarde. Er werd niet meer met elkaar maar vooral over elkaar gesproken. Als het lastig werd in situaties werd naar de directeur gelopen om deze het probleem op te laten lossen. 

Marie-José heeft mij gecoacht en begeleid bij het in kaart brengen van de sociale lijnen tussen de teamleden en de wijze waarop ik hierin kon sturen. De focus lag hierbij op het doorbreken van de familiecultuur en het bijsturen van ongewenst gedrag binnen het team richting elkaar en richting mij als leidinggevende. Ik moet toegeven dat het proces niet altijd makkelijk is geweest. Marie-José wist mij inzicht te geven in processen maar liet het niet na mij ook te wijzen op en te confronteren met mijn eigen patronen en gebruiken (en de gevolgen daarvan).

Nu, twee jaar later, kan ik vol trots terugkijken op wat er inmiddels allemaal binnen het team is gebeurd. Op mijn school staat nu een professioneel team met individuen die kritisch kijken naar hun onderwijs, zich verantwoordelijk voelen voor de gehele school en die elkaar aanspreken op hun gedrag, ook als dit lastig is. 

Het is een feest om te zien hoe niet alleen het team hiervan opgeknapt is maar vooral hoe de kinderen op school hier de vruchten van plukken omdat er vanuit een gezamenlijke visie en passie gewerkt wordt aan onderwijs.

Directeur primair onderwijs, regio Eindhoven

Scroll naar boven