Behandelingen

Zit je niet lekker in je vel? Heb je het gevoel vast te zitten of in cirkels rond te lopen? Blijven klachten herhaaldelijk terugkomen?

Dan wordt het tijd voor ReijuTai. Een natuurgeneeskundig consult geeft een andere kijk op gezondheid. Fysieke klachten en mentaal welbevinden zijn nauw aan elkaar gerelateerd. Stress, negatieve gedachten, onvrede, frustratie en boosheid hebben meer effect op het lichaam dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Emoties kunnen aan de basis liggen van fysieke klachten of ziekte, maar kunnen ook het gevolg zijn van een ziekte of een fysieke klacht (of ziekte verergeren). Beweeglijkheid en dynamiek zijn noodzakelijke voorwaarden voor welbevinden.

Vaak heb je zelf niet eens door dat je jezelf hierin voorbijloopt.

Als je je niet bewust bent van de spanning die je fysiek op je schouders zet door een voortdurend verkeerde houding achter een bureau of beeldscherm, kun je je hoofd-, nek- en schouder- of armklachten niet verbinden aan je verkeerde houding. 

Als je je niet bewust bent van het feit dat je doet wat er gedaan moet worden of reageert zoals er gereageerd moet worden vanuit je opvoeding of aansluitend op wat je omgeving van je verwacht, kun je je fysieke en mentale klachten niet herleiden naar het gegeven dat je niet jezelf bent, dat je niet beweegt vanuit innerlijke motivatie. 

Zovelen van ons zijn zich niet bewust te reageren vanuit angst. Angst voor afwijzing, angst er niet bij te horen, angst niet lief gevonden te worden, angst om er alleen voor te staan, angst voor conflicten. 

Als je niet regelmatig eet of de verkeerde dingen eet. Voedsel waar je lichaam niet goed tegen kan of te weinig of te veel van bepaalde voedingsstoffen dan verlies je je balans en dus ook je energie.

Alle klachten fysiek of mentaal zijn aan elkaar gerelateerd. Te veel stress zorgt voor lichamelijke disfunctioneren en uiteindelijk ziekte. Te lang een verkeerde lichaamshouding (vaak werk gerelateerd) zorgt voor fysieke blokkades en uiteindelijk ook mentale klachten. Als lichaam en geest niet soepel kunnen bewegen, roept dit verstoringen op, die op lange termijn leiden tot ziekte.

In de waan van het westerse leven, waarin we willen voldoen aan alle facetten als werk, sociaal leven, sport, ontspanning, mantelzorg, moeilijke privé omstandigheden, rouw, scheiding en verlies, lopen we onszelf zo lang en zo vaak voorbij dat het niet anders kan dan leiden tot overspanning, burn-out of een depressie. Zo ook ons eetpatroon en slaapgewoonten. Ziekte ontstaat immers puur uit tekorten.

Een fysieke klacht, pijn, overmatige langdurige stress of onbeweeglijkheid, kunnen je leven danig verstoren. Het kan je beperken in je vrijheid of onafhankelijkheid, het kan je verlammen in je plannen voor het leven en het optimaal beleven van successen en mooie momenten. Dit noemen we energetische klachten. Wacht niet langer en doorbreek de impasse.

Algemene werkwijze behandeling

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan het consult uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingsvorm dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging, cultuur of sekse tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen of behandelaar bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat of de cliënt behandeld kan worden beoordeeld kan worden.
 • De therapieën vallen onder de complementaire alternatieve geneeswijzen. Het is een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg en zeer beslist geen vervanging van reguliere medische zorg.
 • In geval van een afspraak voor de Neuro Emotionele Integratie dient ruim vooraf een lijst met klachten (fysiek en mentaal) via de mail toegezonden te worden. Dit i.v.m. de voorbereiding van de behandelaar. Deze informatie wordt als zeer vertrouwelijk behandeld.
 • Cliënten dienen (bij voorkeur vooraf) behandelaar te voorzien van juiste NAW- en contact gegevens.
 • Bent u slecht ter been? Dan is het verstandig dit eerst telefonisch te melden en in overleg te bezien of een thuisconsult geen betere optie is.
 • Heeft u koorts-, nies- of hoestklachten? Blijf thuis.
 • Heeft u geur- of smaakverlies? Blijf thuis.
 • Een mondkapje dient gedragen te worden indien daarom wordt gevraagd.
 • Ontsmetting van de handen dient plaats te vinden bij binnenkomst.
 • Draag bij voorkeur geen sieraden, bril of lenzen tijdens het consult.
 • Komt u met een begeleider? Deze dient in de wachtruimte te verblijven tijdens het consult.
 • Drink na het consult een aantal glazen water om de afvoer van afvalstoffen te bevorderen en neem rust. Het consult werkt na vertrek nog door.
 • Persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Omgangsvormen

 • Aangezien de praktijk zich bevindt in een gezamenlijk gedeeld pand, dient u rekening te houden met anderen op het terrein en in het pand. U dient rustig het pand te betreden en met rust weer (na het consult of intake) weer te verlaten. Houdt rekening met andere gebruikers van het pand.
 • Het consult geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de behandelaar en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepsopleiding en groepsoefeningen zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig kunnen zijn. Als er derden bij het consult aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.
 • Graag bij parkeren van fiets of auto geen last veroorzaken voor anderen.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te worden voor het consult. Piepjes en belletjes werken zeer verstoren tijdens de behandeling. Wanneer een telefoon geluid maakt wordt één keer gewaarschuwd. Bij een tweede keer eindigt het consult direct. Het betreffende consult wordt wel volledig in rekening gebracht.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven, dit wordt ook van de klant verwacht.

Behandelingen

Reiki

Reikie is een Japanse helingsvorm die het lichaam aanspreekt op het zelfhelend vermogen.

Buqi

Therapie die gebruik maakt van vibratie-krachten en de kracht van de spontane beweging.

Nei

Geeft inzicht in onbewuste patronen en hoe ze je beïnvloedt hebben in wie je nu bent.

Integra

Kinetische testmethode om oorzaken van de emotionele of fysieke klachten te achterhalen.

Fobie eliminatie

Techniek om beelden van het netvlies te halen en emoties er rond om heen te laten verdwijnen.

Scroll naar boven