Holistische Werkwijze

Aandacht en hulp voor het totale welzijn

Als energetisch/natuurgeneeskundig therapeut ben ik een holistisch werkende therapeut en zorg ik ervoor dat de cliënt in een enkel consult aandacht en hulp krijgt naar het totale welzijn. Deze hulp is gebaseerd op 5 natuurlijke wetten en de dubbele cirkel van invloed en wel in volgorde van prioriteit. De behandeling wordt dan optimaal en effectief.

Zo wordt er allereerst gekeken naar de energiehuishouding en wordt indien nodig daar een verbetering voor aangeboden. Wij noemen dat principe 1 en het heeft de hoogste prioriteit. Vele werkvormen kunnen daarvoor gebruikt worden, want zonder energie stagneert elk helingsproces. De energiehuishouding kan zeer onder druk komen te staan door emotionele blokkades, dus ook daar wordt aandacht aan besteedt.

Als tweede prioriteit is het beslist noodzakelijk dat prikkels in het centraal zenuwgestel goed gaan functioneren, immers communicatie tussen alle weefsels en organen is noodzakelijk om de juiste aangeboden informatie op te nemen. Ook hierin zijn vele werkvormen in gebruik om dat te realiseren door de therapeut.

Als energie en zenuwprikkels hun werk gaan doen gaat het lichaam beter draineren en worden afvalstoffen sneller afgevoerd en daarom voegt uw therapeut effectieve werkvormen aan om die processen optimaal te laten verlopen.

Zodra afvalstoffen zijn afgevoerd komt er ruimte vrij voor sneller herstel van weefsel.

Dan is het ook beslist noodzakelijk dat er gekeken wordt naar het voedingspatroon. Een must voor echt herstel, ook hierin zal de therapeut als adviseur hulp bieden.

Als laatste natuurwet, maar zeker zo belangrijk is het feit een balans in levenskunst te krijgen. Energetische therapeuten zijn levenskunstenaars die in staat zijn harmonie te creëren in het leven van elke cliënt. Een sociaal gesprek tijdens het consult doet wonderen!

Een consult is voor de therapeut nooit een enkele werkvorm, zij gebruikt minstens 5 werkvormen per consult om een optimaal resultaat te bereiken.

Voor een optimaal resultaat is het van belang dat u als klant de adviezen van de therapeut tot op de komma en punt opvolgt en vooral zelf mee gaat werken aan uw gezondheid. Een niet opgevolgd advies leidt niet naar het gewenste resultaat. De sleutel tot gezondheid ligt altijd in uw handen, de therapeut begeleidt en informeert. Voor de behandelvormen verwijs ik naar de pagina behandelingen.

Veel mensen (ook in mijn praktijk) hebben een ongezond voedingspatroon en zeker te veel stress en ondermijnen daarmee hun natuurlijke afweersysteem. Stress door levensstijl, maar ook door familie, werk, karmische belasting en onverwerkte trauma’s.
Scroll naar boven