Emotionele blokkades opheffen met NEI

Basis van NEI

Mentaal en fysiek geheugen

Neuro Emotionele Integratie (NEI) is gebaseerd op de aanwezigheid van een mentaal en fysiek geheugen. Zelfs onze cellen bevatten geheugen – het psyche energetisch geheugen.

Geestelijke gebeurtenissen (emoties) worden in iedere cel van ons lichaam vertaald in energetische gebeurtenissen en als het ware vastgelegd in een geheugen. Iedere cel bevat dus de gegevens van alle emoties die wij in ons leven tot nu toe gekend hebben en die van invloed zijn geweest op deze cel. Zo kan het voorkomen dat bij het bewust herinneren van een gebeurtenis, bijvoorbeeld het zien van een ongeluk, je “bij de gedachte alleen al” opnieuw misselijk wordt.

Er is echter geen bewuste herinnering nodig om fysiek iets te herinneren. Het aanschouwen of voelen van een vergelijkbare situatie, die niet direct de bewuste herinnering oproept aan een vroegere gebeurtenis, roept vaak onbewust de herinnering aan die gebeurtenis op.

Het lichaam reageert meteen op de manier zoals het volgens het geheugen van de cellen ook toen gereageerd heeft. Het herhaaldelijk aanschouwen of meemaken van gebeurtenissen die via het cellulaire geheugen geassocieerd worden met vroegere emoties kan op den duur leiden tot aanhoudende lichamelijke klachten en/of ziekte.

Onze emotionele staat is afhankelijk van:

  • onze fysiologie (onze lichaamshouding)
  • onze biochemie (onze lichaamskwaliteit – denk aan voeding, in- en ontspanning)
  • onze focus (waar richten we onze aandacht op)
  • onze evaluatie van incidenten (hoe verwerken we levensgebeurtenissen)

De snelste verandering van de emotionele staat vindt plaats door middel van de fysiologische veranderingen, ofwel de lichaamshouding. (Ik verwijs hierbij direct ook naar Reiki en Buqi als behandelmethoden).

Met behulp van NEI kun je emotionele blokkades opheffen die ten grondslag liggen aan zowel lichamelijke klachten als mentale of emotionele klachten.

N.B. Niet alle lichamelijke klachten zijn met NEI te verhelpen, maar dat wordt al snel in de behandeling duidelijk. NEI kan wel toevoegen aan een acceptatie van een ziekte of de aanvaarding van een (tijdelijke) fysiologische staat. NEI brengt dus altijd een betere staat van welbevinden!

Scroll naar boven