admin

Kennismaken met energie via Reiki

Als we in de energetische therapieën, zoals Reiki, spreken over dimensies is de meest gemaakte fout dat mensen denken dat dimensies zich buiten onszelf bevinden. Niets is minder waar.

De dimensies bevinden zich in jezelf.

Jijzelf staat centraal.

Energie is beweging, energie stopt nooit, maar gaat van de ene vorm in de andere over. Wij zijn energie en worden door energie omringd. Om de energie van onszelf te kunnen voelen alsook de verbinding van onze energie met de energieën om ons heen, is er gronding nodig. Je overgeven aan de energie van de aarde.

Dat overgeven is voor de meeste mensen nogal “een dingetje”.  We houden graag de controle over wat er gebeurt, we willen graag met ons hoofd de regie hebben. We willen grijpen en bezitten.

Herhalende zinnen in mijn lessen zijn en blijven:

Ik ben – Wij zijn – Het is

Je overgeven aan de aardse opwaartse energie betekent dat je jezelf niet meer schrap hoeft te zetten, dat je je mag overgeven aan het gewoon zijn. Het gewoon zijn kun je ook vertalen naar het leven in de eerste dimensie. Daar hoef je niets voor te doen, daarvoor hoef je alleen maar te zijn. En aangezien je al op aarde bent, zou het eenvoudig moeten zijn je in deze staat te ontspannen. Actie vergt inspanning, rust vergt overgave. Oefening om te aarden, te gronden zijn gericht op ‘het zijn’.

Als je je over kunt geven aan het zijn, kun je ook je ruimte in gaan nemen. In de psychologie noemen we dit onze persoonlijke ruimte, ook wel aura genoemd. Deze ruimte is de expansie van onszelf en geeft ons ook de vrijheid om toe te geven aan onze instincten. De oerdrift van seksualiteit en agressie. Het volgen van onze lusten, onze interne driften. Voeding, veiligheid en voortplanting vallen onder het leven in de tweede dimensie.

De derde dimensie stelt ons in staat om macht en onmacht te ervaren. We gaan over tot actie, maken fouten en leren ervan. We zoeken mensen om ons heen om deze interactie mee te kunnen hebben (familie/vrienden/collega’s/sport of hobby genoten).

De vierde dimensie is de dimensie van het hart, van het voelen. Jezelf ontwikkelen in je gevoel, in je intuitie, de verdieping in jezelf (zelfkennis=spiritualiteit), je normen en waarden ontdekken. Ofwel jezelf ontwikkelen tot wie je wil zijn in de wereld en in verbinding met anderen. Jezelf als sociaal wezen. Oefeningen in de meditatie en mindfulness gaan over de verbinding met het zelf. Je bent je bewust van jezelf en anderen.

De vijfde dimensie heeft met verbinding en met waarde te maken; je eigenwaarde, de waarde van de aarde, de waarde van je medemens. Ofwel de verbinding met jezelf en alles om je heen, niet alleen verbinding met mensen, maar echt alles dat op aarde bestaat. Door deze verbinding komt er ook een begrijpen, een weten dat alles is zoals het is. Het is geen acceptatie, maar een weten en dat is net even anders. Bij acceptatie verzet je je nog, er is nog geen begrijpen, slechts accepteren. Dat is al een hele goede stap in het verhoogde bewustzijn, deze hoort bij de vierde dimensie. Het kan zijn dat je nog in illusies leeft en de werkelijkheid moeilijk kan aanvaarden.

In de vijfde dimensie zie je dat het één niet losstaat van het ander, dat er eenheid is in alles. Je wordt je bewust van het universele bewustzijn. Je bent gewetensvol en sympathiek. Je kunt kijken vanuit overzicht, losgekoppeld van je ego. Je hebt overzicht. Je neemt de verantwoordelijkheid voor het zelf. Je gaat voorbij aan de slachtofferrol. Je aanvaard jezelf als jezelf met al je goede en slechte eigenschappen. Je bent communicatief en expressief. De vijf zintuigen zijn sterk ontwikkeld en daar wordt ook mee gewerkt.

Het helderzien, heldervoelen, helderhoren, het afstemmen op, is niet meer iets bijzonders, maar wordt als vanzelfsprekend geïntegreerd in het dagelijks leven. Zonder te oordelen wordt elk mens in zijn of haar waarde gelaten, wordt elk wezen op aarde gekoesterd en gerespecteerd. In de 5e dimensie is er eenheid. De illusie dat alles afgescheiden is vervalt. Het aspect wat in de vijfde dimensie naar voren komt is éénheidsbewustzijn. Dat wordt ook wel non-dualiteit genoemd. Je staat in verbinding met je innerlijk weten ofwel intuitie.

In de zesde dimensie richt je je ook op de onzichtbare energie. Energie die je niet ziet, maar wel waarneemt. Ofwel men neemt het onzichtbare waar. Je leeft vanuit de ziel, je hebt contact met je eigen ziel en die van anderen. Op zielsniveau leven en tegelijkertijd met alles dat in de andere vijf dimensies aanwezig is. Weten dat er geen tijd en geen plaats bestaat. Dus niet geloven of accepteren, maar dit ook weten en ervaren. Hier kun jij jezelf vormgeven in vrijheid van keuze en vrijheid van energie. Je staat in verbinding met je innerlijk weten, je ziel en de universele energie

De zevende dimensie gaat naar een nog hogere energie: het kosmisch bewustzijn. Dit zijn de mensen die weten dat er geen grenzen bestaan. Niet in zichzelf of in anderen en in het hele Universum. Je maakt je los van tijd en plaats en ruimte. Je kunt goed bij je eigen informatie komen, je bent een goed geaard persoon. Je bent in staat alle niveaus van de mens, van alles, tot één geheel te verbinden: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Het pure weten. Je geniet van aardse zaken, maar weet het materiële te relativeren. Je hebt contact met de kosmos, het universele, het Goddelijke. Je straalt rust uit. Je bent je bewust dat alle bestaan zinvol is. Je ervaart een innerlijke vrede en het gevoel van heelzijn. Leven vanuit de zevende dimensie is geen gedachte hebben, slechts leegte en waarnemen. Het is volkomen in harmonie zijn met alles dat bestaat! Reiki is het leven naar de universele energie. Je beweegt mee met het leven zonder jezelf daarin te verliezen. Je blijft centraal staan in je eigen zijn en neemt het leven zoals het komt en zoals het is.

Nog even de herhaling in het kort:

Eerste dimensie           op aarde zijn

Tweede dimensie        ruimte innemen

Derde dimensie            in actie komen

Vierde dimensie           voelen

Vijfde dimensie            verbinden

Zesde dimensie            vergroten

Zevende dimensie       bewustzijn

Hoe passen de Reiki cursussen in deze dimensies?

Het mooie van de Reiki cursussen is dat je je steeds bewuster wordt van jezelf, van je eerste zeven dimensies, waardoor je meer gronding vindt in het leven, meer je ruimte in durft te nemen, grenzen aan kunt geven, dichter bij je gevoel kunt komen, meer verbinding met anderen kunt ervaren, meer verbinding met je omgeving kunt ervaren, het grotere geheel kunt zien en vanuit daar bewuster kunt kiezen en creëren.

Je start Reiki I vanuit de derde dimensie. Reiki I laat je voelen wie je bent en je verbinden met jezelf. Reiki II vergroot dit voelen en verbinden naar anderen. Reiki 3a brengt het bewustzijn en de aanvaarding van jezelf. Je bemeestert jezelf. Met Reiki 3b ga je de overeenkomst aan deze kennis te gaan delen met anderen.

Interesse in Reiki cursussen? Neem contact op via het contactformulier of bel 06-49869897.

Energieke groet, Marie-José Arts

Vakantiesluiting

De praktijk gaat voor 3 weken “off the grid”. Van 9 tot en met 27 augustus is de praktijkt gesloten. Drie weken niet telefonisch, per app of sms, alleen per mail bereikbaarDaarbij ga ik mails niet beantwoorden tot ik weer start op 30 augustus.

Practice what you preach

Even niet met anderen bezig zijn, maar met mezelf. Ontladen, opladen en de aandacht volledig naar binnen. Even alleen maar zijn.

Mocht je merken dat je in de onrust komt, of voelt dat je het pad voor jezelf verliest, zoek dan de gronding op.

GRONDEN

Een goede gronding zorgt ervoor dat je:

 • Je steviger, stabieler en meer in balans voelt
 • Je emoties gemakkelijker los kunt laten (zowel van jezelf als van anderen)
 • Je je eigen lichaam beter kunt voelen
 • Je gemakkelijker kunt focussen op jezelf in plaats van op je omgeving
 • Je meer in het moment kunt zijn en minder in je hoofd
 • Je gemakkelijker van een afstandje naar je gedachten en gevoelens kunt kijken
 • Je gemakkelijker bij jezelf kunt blijven i.p.v. mee te gaan met wat er om je heen gebeurt.

Manieren om jezelf te gronden:

 • Wandelen of sporten
 • Tuinieren (met je handen in de aarde)
 • Blootvoets op het gras lopen
 • Onder de douche staan en je spanning afspoelen
 • Met je handen bewust aan een wasbak staan en je aandacht op je voeten richten (wastafels zijn geaard)
 • Dansen
 • Mediteren
 • Op de grond slapen
 • Met je voeten in de zee waden

Ik wens eenieder een geweldige vakantie of als je alweer aan het werk bent, hoop ik dat je weer goed bent opgeladen.

Zorg goed voor jezelf en tot 30 augustus!

Energieke groet, Marie-José Arts

Van angst naar vertrouwen

Biochemisch gesproken is je lichaam niet in staat het verschil te registreren tussen de chemische stoffen die in je lichaam vrijkomen vanwege een objectief gevaar – bijvoorbeeld als iemand met een wapen op je komt afrennen – of vanwege een subjectief gevaar, zoals ruzie of woede. Wat je lichaam betreft zijn de biochemische en genetische effecten hetzelfde. Je lichaam kan niet bepalen of de ene ervaring een fysieke realiteit is en de andere slechts het rondmaken van een abstract idee van je geest. Ze creëren beide een chemische omgeving rond je cellen die massa’s signalen op je genen afvuurt, en er zijn diverse categorieën van genen die eiwitten activeren welke verband houden met stress.

En juist deze wetenschap, deze onmacht van ons systeem om objectief of subjectief te kunnen waarnemen maakt dat we hier ook gebruik van kunnen maken om het omgekeerde te bewerkstelligen.

In de huidige tijd is dat een troost om te weten. We worden immers al ruim een jaar in de angst gehouden. Tv, radio, internet, kranten… allen brengen ze ons dagelijks de nodige portie aan angst. En deze langdurige angst brengt ook verdeeldheid tussen mensen. Er ontstaat discussie of het gecommuniceerde gevaar via de media objectief of subjectief is. Uiteindelijk maakt dat voor de biochemie van je lichaam geen verschil.

Genen reageren op ervaringen. De ervaringen die wij elk moment opdoen, veranderen de structuur (de bedrading) van onze hersenen. Bij mensen van alle leeftijden worden nieuwe hersencellen, nieuw synaptische verbindingen in de hersenen gevormd als ze door nieuw activiteiten en leren worden gestimuleerd. Leerervaringen en andere bewustzijnstoestanden met een sterke concentratie geven de stoot tot het tot expressie komen van genen die de vorming van nieuwe neuronen stimuleren, nieuwe hersencellen.

Eén van de manieren waarop codering van herinneringen gebeurt, doen we als we in gedachten een bepaalde gebeurtenis herhalen. Herinneringen zijn niet statisch en als we oude herinneringen combineren met actuele situaties stimuleren we het proces van neurogenese. Herhaling laat ons nieuwe connecties in de hersenen maken. Als we deze connecties niet gebruiken, raken we ze weer kwijt. Dit verklaart waarom de hippocampus in de hersenen van mensen die lijden aan depressie op den duur wel 15 % kunnen krimpen. Stress beschadigt immers de hersencellen en remt de ervaringsafhankelijke genen. Herinneringen moeten herhaald worden om tot duurzame herinneringen te kunnen worden opgeslagen. De dagelijkse portie herhalende angst die we voorgeschoteld krijgen verandert dus uiteindelijk onze genen en ondermijnt ons immuunsysteem.

De veranderlijke aard van het herinneringsvermogen als gevolg van het ontstaan van nieuwe neurale circuits en de ontmanteling van ongebruikte, geeft aan dat we herinneringen kunnen versterken of laten vervagen.

We kunnen dus zelf gezondheid creëren waar eerst ziekte bestond.

Maar ook andersom: Door te lang te hoge cortisolspiegels in de hersenen te hebben, wordt er schade aangericht in de hippocampus waardoor het vermogen tot leren en het herinneringsvermogen worden geremd.

Dit verklaart ook waarom jeugdstress en traumatische gebeurtenissen tot ver in ons volwassen leven onze acties, ons denken en handelen bepalen.

Het is niet de bedoeling dat wij in angst leven, maar in liefde. Dit wil zeggen: werkelijk in verbinding zijn met jezelf en dus met het leven. Dit betekent ook dat jouw levensstroom vrij en rijkelijk stroomt en jou brengt wat jij je wenst in je leven. Dus door de keuzen, die we met ons bewustzijn maken, worden iedere dag genetisch in onze hersenstructuur gecodeerd door de versterking van de herhaling. Om de angst los te kunnen laten, moeten wij uitzoeken waar die angst in oorsprong is ontstaan of gecreëerd. Dan kan de oorzaak geheeld, getransformeerd en zo nodig verwijderd worden uit jouw energieveld, zodat het vertrouwen weer kan herstellen. Door onszelf te trainen op positieve gedachten, maken we voor onszelf ons leven leuker en gezonder.

In de tegenwoordige tijd kunnen we stellen dat de oorsprong van angst bij veel mensen ligt in de angst om ziek te worden en/of de angst om dood te gaan evenals de angst om de verbinding te verliezen met je omgeving (denk hierbij aan uitgaan, op vakantie kunnen, je baan en derhalve levensonderhoud). En deze angst wordt dagelijks gevoed.

Hierbij helpt het om de angst te objectiveren. We weten immers steeds meer over het virus en ook over wie er risico lopen ernstig ziek te worden. Als je niet in die categorieën valt, hoef je je ook niet zo angstig te maken dat je jezelf met die angst ondermijnt.

Ook weten we inmiddels per leeftijdscategorie hoe groot de kans is dat je komt te overlijden. Ook hier kunnen we onze angst objectiveren en in veel gevallen dus loslaten.

De dood is een vaststaand feit waar we al mee worden geboren. We leven en gaan dood. Dood is dus een onderdeel van ons leven. Als we dat kunnen accepteren en integreren in ons bestaan, kunnen we al veel stress omkeren naar liefde voor het leven, volop genieten van het leven en wat het leven ons brengt ondanks dat alles eindig is. Dan gaan we van OVERleven terug naar het leven, van angst naar vertrouwen.

Zoek je hulp of tools bij de terugweg naar vertrouwen? Neem dan contact met me op.

 

Energieke groet, Marie-José Arts